Bizi Takip Edin

Blog Yazılarımız

Soğuk Yolluk Bloğu Sistemleri

Soğuk yolluk bloğu ve soğuk yolluk sistemi, silikon veya kauçuk enjeksiyonlarda kullanılan bir teknolojidir. Soğuk yolluk sistemi silikon veya kauçuk kalıplama için enjeksiyon ünitesi ile kalıp plakaları ve gözleri arasına monte edilen sıcaklık kontrolü barındıran bir manifolddur. Hassas talaşlı imalat ile işlenen manifold, vulkanize edilmemiş malzemeyi kanal ve nozuller yardımıyla kalıbın belirli bölgelerine dağıtan bir ekipmandır. Pres enjeksiyon ünitesi malzemeyi çevrim esnasında öncelikle CRB (Cold Runner Block)’nin kanallarına enjekte eder. CRB’nin malzemeyi taşıyan bu kanalları vulkanizasyonun gerçekleşeceği sıcaklıkların altında tutulur. Manifold olarak da adlandırılan bu kanallarda sıvı sirkülasyonu ile soğutma kontrollü bir şekilde gerçekleştirilir. Enjeksiyon ünitesinden basınçla gelen malzeme önce CRB’ye daha sonra da kalıba iletilir. CRB kanallarında kalan malzeme her çevrime hazır ve vulkanize olmamış bir şekilde kalır. Bir sonraki çevrimde direkt olarak kullanıma hazırdır. CRB’nin temel olarak sağladığı bu özellik diğer sıcak yolluk sistemlerine kıyasla hammadde tasarrufunu ortaya koymaktadır.

Termoplastik enjeksiyon kalıplarında yolluksuz üretime benzer bir şekilde, termoset ve elastomer malzemeler soğuk yolluk sistemlerinin olduğu kalıplarda yolluk firesi olmadan işlenebilir. Silikon veya kauçuk malzemelerin enjeksiyonunda oluşan kürlenmiş yolluklar, termoplastiklerde olduğu gibi tekrar granül haline getirilemezler. Soğuk yolluk bloğu sistemindeki besleme kanalları elastomer malzemenin vulkanizasyonunu engellemek üzere düşük sıcaklıklarda kontrol altına alınır. Bir soğuk yolluk sisteminde bulunması gereken özellikler oldukça önemlidir. Çapraz bağlanmayı güvenilir bir şekilde önlemek için sıcaklık gradyanı mutlak bir minimumda tutulmalı ve kalıp ile soğuk yolluk arasındaki termal izolasyon tamamlanmış olmalıdır. Bununla birlikte, operasyon sırasında zorluklar ortaya çıkarsa fazla zaman kaybetmeden kalıba veya soğuk yolluk bloğuna müdahale için kolayca erişilebilir olacak şekilde tasarlanmalıdır.

Son dönemlerde enjeksiyon kalıpları soğuk yolluk blokları ile entegre şekilde üretilmektedir. Soğuk yolluk blokları dolaylı yoldan otomasyona imkan sağladığı için özellikle LSR silikonun kullanılacağı parçaların enjeksiyon kalıpları, soğuk yolluk bloğu ve otomasyon dahil olacak şekilde paket sistemler ile tasarlanmaktadır. Bu tip sistemler yüksek adetli üretimlerde katma değerli avantajlar sağlamaktadır.

Yüksek adetli silikon parça üretimlerinin yapılacağı durumlarda; otomasyon kolaylığı, daha az malzeme firesi ve çevrim sürelerini azaltmak için soğuk yolluk sisteminin kullanılması tavsiye edilir. Kompresyon, transfer veya sıcak yolluğa sahip enjeksiyon kalıplarında oluşan çapak ve yolluk fireleri, artan malzeme fiyatları göz önüne alındığında daha önemli hale gelmiştir. Soğuk yolluk sistemleri enjeksiyon kalıplarda kullanıldığında, bu malzeme firelerinin en aza indirmenin bir yoludur. Soğuk yolluk sistemleri, yollukları ve malzeme israfını ortadan kaldırarak projelerin daha uygun maliyetli olmasını sağlamak için kullanılır.

Elastomer malzeme işleyen üretim sektörlerinde ortaya çıkan bazı temel nedenler soğuk yolluk bloğu sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. Bunlardan biri elastomerlerin, termoplastikler gibi tamamen geri dönüştürülebilir olmamasıdır. Elastomerlerin kimyasal geri dönüşümü teknik olarak mümkün olsa da yüksek teknoloji ve maliyetler getirdiği için elastomer malzeme fireleri atık olarak bertaraf edilir. Termoplastiklerde kalıp yollukları veya çapaklar fiziksel olarak daha küçük parçacıklar haline getirilerek tekrar kullanımı mümkündür ve maddi değerini korumaktadır. Ancak silikon veya kauçuklarda proses sırasında asıl parçayı elde etmek için kalıpta oluşan ürün harici; yolluk firesi, çapak, fazla malzeme gibi unsurların maddi değeri yoktur. Nihai parça haricinde oluşan bu unsurlar ancak daha küçük parçalara fiziksel olarak parçalanır ve dolgu malzemesi, kaplama gibi uygulamalarda ilk alış maliyetine göre önemsiz yerlerde kullanılırlar. Bu durumda pahalı bir elastomer malzemenin daha katma değerli işlere yani nihai parçaya çevrilememesidir. Ekolojik denge ve kaynakların verimli kullanımı açısından bile bakıldığında soğuk yolluk blokları işletmeler için gereklilik haline gelmiştir.

yolluk bloklarının kullanımını gerektiren durumlar biri de üretim maliyetleridir. Elastomer malzemeler fireler halinde atık malzemeye dönüştüğü sürece birim maliyetleri azalmayacaktır. Silikon veya kauçuk bir parçanın maliyetinin ortalama %60’ı malzemedir. Geriye kalan %40 diliminde ise işçilik, enerji, makine giderleri, kalıp maliyetleri, ikincil operasyonlar ve prosesler bulunmaktadır. Bu nedenle üretim maliyetleri düşürebilmek için malzeme fireleri göz önüne alınması gereken bir konudur. Silikon veya kauçuk malzemeler işlenirken verimli bir şekilde kullanılmalıdır. Parçanın geometrisi, kullanılacak kompoundun özellikleri ve maliyeti, üretim metodu, yatırım ihtiyacının amortismanı, kalıp yatırım maliyetleri, kalıp yolluk sistemi, kalıp göz sayıları gibi üretim parametreleri üretilecek parçanın satış fiyatlarını doğrudan etkilemektedir.
Elastomer malzemelerde özellikle kalıp dizaynı ve kalıplama yöntemi üretim maliyetlerinde etkin rol oynamaktadır. Özellikle enjeksiyon kalıplarına entegre edilecek bir soğuk yolluk sistemi ile parçanın geometrisi ve proses şartlarına da bağlı olarak ciddi maliyet iyileştirmeleri sağlanabilir. Çünkü üretimi yapılan bir parçanın satış fiyatı içine dahil olmayan her türlü malzeme kaybı, iyileştirilmesi gereken ve katma değer yaratacak şekilde ürüne dönüşmesi gereken potansiyeldir. Kalıplama prosesi sürecinde her çevrimde atılan fire malzeme parça birim maliyetlerine yansımakta ve maliyetleri artırmaktadır. İşletmelerin parça birim maliyetlerine dahil ettiği bu fireler en aza indirgendiğinde veya tamamen ortadan kaldırıldığında buradan gelen iyileştirme çok daha farklı kaynaklar için kullanılabilmektedir.

Elastomer parça üretim sektöründe, yolluk firelerinin azaltılması ve malzeme tasarrufu için CRB kullanımı ile çok verimli sonuçlar alınabilir. Bu durum, belirli bir parçanın geometrisine bakılmaksızın uygulanabilir. Bu nedenle, üretim yöntemi seçerken önemli proses hesaplamalarının yapılması tavsiye edilmektedir.
Soğuk yolluk bloğunun çalışma prensibinin temelinde, içerisindeki malzemenin ön kürlenmesini önlemek için malzeme kanallarının ve nozullerin soğutulması bulunmaktadır. Kalıpta kürlenme prosesi tamamlanarak parça üretimi tamamlandıktan sonra enjekte edilen malzemeyi üretilen malzemelerle birlikte kalıptan alınmasına gerek kalmaz. Çevrim sonrası soğuk yolluk bloğu içerisinde kalan malzeme bir sonraki enjeksiyona hazır olarak kullanılabilir.


Standart soğuk yolluk bloğunun soğutması bazı durumlarda nozul ve dağıtı kanallara yeterli gelmeyebilir. Standart bloklarda direkt kalıp gözüne enjeksiyonda nozulun kalıp gözüne teması sonucu kalıp gözünde istenmeyen soğumalar meydana gelebilir. Bu durum önemli ölçüde daha uzun bir kürlenme süresine veya ürün üzerinde zayıf vulkanizasyona neden olacaktır. Bu nedenle standart soğuk yolluk bloğu kullanıldığında nozul uçları kalıp gözlerine belirli bir mesafede olacak şekilde konumlandırılır. Böylelikle istenmeyen hatalar önlenir ancak belirli bir miktar sıcak yolluk firesi oluşur.

Temelde nozul yapısı ve besleme şekline göre iki tip soğuk yolluk bloğu vardır. Açık nozul sistemi (open gate nozzle) ve valfli nozul (valve gate nozzle) sistemleri ana prensip olarak soğuk yolluk bloklarında kullanılmaktadır. Açık nozul sistemi daha konvansiyonel olarak bilinen ilk CRB tipleridir. Açık nozullere sahip bloklarda malzeme akışına manuel müdahele edilebilir ancak çok hassas kontrol çok mümkün değildir. Valfli nozullere sahip bloklarda ise pnömatik veya hidrolik kontrollü iğnelerin nozul uçlarını enjeksiyon davranışına göre açıp kapatmasıyla çok daha hassas malzeme kontrolü yapılabilmektedir. CRB üzerinde profesyonelleşmiş firmaların geliştirdiği bazı sistemler ile açık nozul veya valfli nozul sistemleri daha verimli şekilde kullanılabilmektedir.


Açık nozul sistemli CRB maliyet olarak daha ucuzdur, daha az bakım gerektirir, daha dar nozul aralığına sahip olabilir ve enjeksiyon makinesinde daha az plaka stroğu ile çalışabilir. Açık nozul sistemli CRB’lerin bazı eksi yönleri vardır. Açık nozul olduğu için çevrimler arası malzeme kalıntısının bir sonraki çevrime enjekte edilmemesi için kontrol gerektirir. Nozulün malzeme akışı dengeli bir enjeksiyon çevrimi için hassas ayarlanmalıdır. Açık nozuldan sertleşmiş bir tıpa, sonraki atışta enjekte edilecektir. Tek tek nozullar üzerinde tam kontrol yoktur. Enjeksiyon çevriminin ilk aşamasında çevrimin optimum olarak ayarlanması gerekir. Bu tip CRB’nin kullanılacağı sistemlerde enjeksiyon presin, enjeksiyon nozulu hareket opsiyonuna sahip olmalıdır.


Valfli nozule sahip soğuk yolluk sistemleri kullanıldığında, tekrarlanabilir çevrimler daha güvenilir bir şekilde yönetilebilir ve malzeme kalıntılarının bir sonraki çevrime enjekte edilme riski ortadan kaldırılmış olur. Valf nozul sistemi her nozulün kendi içinde ayrı ayrı kontrol edilebilmesine olanak sağlar. Ayrıca daha az proses bilgisi ile kolay bir şekilde kullanılırlar. Enjeksiyon prosesi daha düşük enjeksiyon basınçlarında gerçekleştirilebilir. Böylece daha küçük veya daha büyük parçaların proses edilebilmesi kolaylaşır. Bu avantajlarla birlikte bu sistemlerinde bazı dezavantajları bulunmaktadır. Valf nozul yapısı nedeniyle daha kompleks bir mekaniğe sahiptir ve yatırım maliyeti daha fazladır. Valfli nozulleri kontrol etmek için ilave pnömatik bir mekanizma gereklidir. Valfli nozullerin barındırdığı bu mekanizmalar boyutlarını artırır ve CRB içerisinde daha geniş merkez mesafeleri gerektirir. Ayrıca valfli nozullerde bulunan pnömatik sistem nedeniyle bu CRB’lerin kullanılacağı preslerde daha fazla plaka stroğuna ihtiyaç vardır.

Diğer Yazılarımız

Silikon Kauçuklar

Genel olarak tüm silikonlar (genellikle silikonları polidimetilsiloksanlar olarak adlandırırız) yüksek termal stabiliteleri, biyouyumlulukları, hidrofobik yapıları, elektriksel ve ayırıcı özellikleri ile öne çıkarlar. Silikonlar, bir silikon

Enjeksiyon Kalıplama Yöntemi

Enjeksiyon kalıplama yöntemi, malzemenin presin malzeme haznesinden hidrolik piston ve vida-kovan grubu yardımıyla prosese göre belirlenmiş miktar, süre, hız, basınç gibi parametreler içerisinde kalıba beslendiği

Soğuk Yolluk Bloğu Sistemleri

Soğuk yolluk bloğu ve soğuk yolluk sistemi, silikon veya kauçuk enjeksiyonlarda kullanılan bir teknolojidir. Soğuk yolluk sistemi silikon veya kauçuk kalıplama için enjeksiyon ünitesi ile

Bize Ulaşın

+90 536 930 80 08

Tekif Formu

Teklif almak istediğiniz ürünler için bizlere yazabilirsiniz.
Contact us

+90 536 930 80 08

Proposal Form

You can write to us for the products you would like to receive an offer for.